Bácsvíz tájékoztató PDF  | Nyomtatás |
2015. január 29. csütörtök, 11:31

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. illetékesei észlelték, hogy Helvécia településen (Jubileum utca és Sport utca térségben) a szennyvízcsatorna hálózatba és végátemelőbe olyan mennyiségű talajvízzel kevert szennyvíz került/kerül, amelyet a csatorna nem tudott/tud elvezetni és a szivattyúk képtelenek átemelni.

A csatornahálózatban felgyülemlett keverékvíz akadályozza a biztonságos szennyvízelvezetést, a lakóingatlanok, közterületek elöntését okozhatja.

Helyszíni ellenőrzésük alapján tapasztalták, hogy több ingatlantól a lakosok a pincébe beszivárgó talajvizet szivattyúkkal a szennyvízcsatorna hálózatba vezetik.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdése értelmében elválasztott rendszerű szennyvíz-elvezetőműbe csapadékvizet vezetni tilos.

 

Kérjük a Tisztelt lakosokat, hogy a talajvizet, csapadékvizet ne vezessék a szennyvízcsatorna-hálózatba.

A talajvíz beemelésével, szélsőséges esetben ellehetetlenítik a szennyvízelvezetést, illetve a talajvíz szívatásával veszélyeztetik az épületük állagát is.

A vízzel együtt az épület alapja alatti talaj egy részét is eltávolítják, minek következtében a házuk megsüllyedhet.

 

 
Szennyvíz begyűjtés PDF  | Nyomtatás |
2015. január 21. szerda, 13:43

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Helvécia Nagyközség Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására

2015. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szerződést kötött Tohai Sándor 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Darányi u. 45. szám alatti vállalkozóval, aki jogosult Helvécia területén a szennyvizet gyűjteni és elszállítani.

A szolgáltatás díja 1719 Ft+ÁFA/m3. A 

vállalkozó telefonszáma: 06-30/953 8228, melyen a lakosság jelezheti a szállítás iránti igényt.

 
Telepekről vezetett nyilvántartás PDF  | Nyomtatás |
2015. január 19. hétfő, 14:36
Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás
 
Pálinkafőzés szabályai 2015 PDF  | Nyomtatás |
2015. január 14. szerda, 19:35

A Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában 2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosulnak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.

A Jöt. módosításának célja az Európai Uniós szabályokkal kapcsolatos harmonizációnak való megfelelés.

 

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak. Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

 

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság - helvéciai lakosok esetében a Helvéciai Polgármesteri Hivatal Adó Irodája - jár el.

A részletekért kattintson ide

Kapcsolódó dokumentumok

 
Ebösszeírás PDF  | Nyomtatás |
2014. november 04. kedd, 09:07

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2014. november 5. napjától 2014. december 15. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.

Az „Ebösszeíró Adatlap”:

- beszerezhető a Helvéciai Polgármesteri Hivatalban

- valamint LETÖLTHETŐ HONLAPUNKRÓL

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Kérjük, hogy az Adatlapot teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2014. december 15. napjáig eljuttatni:

- személyesen vagy postai úton a Polgármesteri Hivatalhoz 6034 Helvécia, Sport u. 42. címre.

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívjuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként 30.000 Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján

Felhívjuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz került) bejelentésére szolgáló adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban valamint letölthető a www.helvecia.hu oldalról.

Együttműködésüket köszönjük!

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 
« ElsőElőző12345KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 5