Ebösszeírás PDF  | Nyomtatás |
2014. november 04. kedd, 09:07

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2014. november 5. napjától 2014. december 15. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.

Az „Ebösszeíró Adatlap”:

- beszerezhető a Helvéciai Polgármesteri Hivatalban

- valamint LETÖLTHETŐ HONLAPUNKRÓL

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Kérjük, hogy az Adatlapot teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2014. december 15. napjáig eljuttatni:

- személyesen vagy postai úton a Polgármesteri Hivatalhoz 6034 Helvécia, Sport u. 42. címre.

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívjuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként 30.000 Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján

Felhívjuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz került) bejelentésére szolgáló adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban valamint letölthető a www.helvecia.hu oldalról.

Együttműködésüket köszönjük!

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 
Önkormányzati választások eredményei PDF  | Nyomtatás |
2014. október 13. hétfő, 14:36

polgrmesteri_vlaszts_eredmnyrl_kivonat-page-001

 

kpviseli_vlaszts_eredmnyrl_kivonat-page-001

 
Bursa Hungarica pályázat PDF  | Nyomtatás |
2014. október 08. szerda, 11:47

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS - kattintson ide

 

Helvécia Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2015. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS - kattintson ide

 

Helvécia Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2015. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 
Jelöltek nyilvántartásba vétele PDF  | Nyomtatás |
2014. szeptember 09. kedd, 16:18
Önkormányzati választások 2014 - Jelöltek nyilvántartásba vétele
 
Településfejlesztési koncepció PDF  | Nyomtatás |
2014. augusztus 22. péntek, 05:55

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök illetve azok módosítása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

 

Az Eljr. 38.§ és Helvécia Nagyközségi Önkormányzat partnerségi határozata alapján:

Helvécia településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosítását 30 napra: 2014. 08. 14-től 2014. 09.14-ig közzéteszem.

 

A véleményezésre összeállított dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, vagy IDE KATTINTVA.

 

Balogh Károly

polgármester

 
« ElsőElőző1234KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 4